PUM-pit

[FR]

 

[NL]
ONTMOETINGSPLAATS
Op een braakliggend terrein in Brussel, in de schaduw van het Europees parlement en bovenop de oude rivierbedding van de Maalbeek, kwam in 2011 een aantal mensen samen. Op initiatief van City Mine(d) waren ze op zoek gegaan naar manieren om de starre, betonnen Europawijk vol kantoren en hermetische vergaderzalen te herbedenken als een levendig stuk van de stad. Ze legden ideeën samen voor kleine ingrepen en micro-projecten en vonden een uitvalsbasis op de zogenaamde Eggevoort Friche.
Verhalen over nabij gelegen bronnen, verdwenen watermolens en een hydraulische machine, overstromingen, recente infrastructuurwerken en een onder de grond gestopte rivier, maakten dat water prominent was in de hoofden van allen. Toch bleek het zo aanwezige thema vrij onzichtbaar in het landschap van de stad. De projecten en samenwerkingen die ontstonden op de Eggevoort Friche, groeiden rond het idee om water opnieuw een centrale plaats te geven in de buurt. De Friche zelf werd een watertuin, en samen met lokale netwerken (EGEB en PUM) werd gewerkt aan een open
en collectief ontwerp voor een publiek waterpunt. Zo wilden we een plaats doen ontstaan waar mensen bij elkaar komen, zoals de waterput, bron of pomp altijd een centrale rol heeft gespeeld in het leven van een gemeenschap. Hoe zou zo’n plaats er dan moeten uitzien, welke functie zou ze moeten vervullen, waar zouden we het water vandaan halen en met welke techniek, waarvoor zouden we het water kunnen gebruiken en zouden we het dan moeten zuiveren om aan een goede waterkwaliteit te komen, waren vragen waarrond we gedurende twee jaar hebben gewerkt in een open en collectief proces.
Ieder die betrokken was bij het project vond zich in het idee van een publiek waterpunt als plaats voor ontmoeting, debat en uitwisseling, een plaats bij uitstek om nieuwtjes te horen of mededelingen te doen. Op zulke plaatsen kunnen we immers in aanraking komen met zaken die we niet kennen of geconfronteerd worden met uiteenlopende meningen. Ze creëren ruimte voor debat rond gevestigde ideeën, wat cruciaal is voor de democratie in onze steden.

PUM-pit : interactieve waterpomp
Het basis-concept voor het waterpunt kreeg vorm in de loop van het voorjaar 2011. Er ontstond veel enthousiasme rond het creëren van een comfortabele module, een interactief stadsmeubel, dat toelaat om op een aangename manier tijd door te brengen in openlucht en tegelijk (al schommelend of al spelend) een waterpomp te activeren.
Op die manier kwamen ook vragen naar voor over waterverbruik en -beheer. Gezien de water-precariteit in vele (intussen de meeste) delen van de wereld (water is schaars, duur, slecht beheerd of verspild), werd er binnen de Noord-Zuid beweging aanknoping gezocht met organisatiesdie oog hebben voor kennisuitwisseling van Zuid naar Noord.
Een kleine kernploeg bestaande uit City Mine(d) en de designer studio Urban Room stuurde het project aan, in nauwe samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), de Brussels-Malinese organisatie Tilwat-Azawat, de Ingenieurs Zonder Grenzen (IZG) en de mensen van Maelbeek dans Tout ses Etats (MDTSE) die al lang op zoek waren naar een manier om het water op een symbolische manier opnieuw aanwezig te laten zijn in de Maalbeek-vallei. Het uitvinden van een pompsysteem kwam centraal te staan in het project. Op het gekozen Eggevoort- terrein in de Maalbeekvallei, was water niet zichtbaar maar nooit veraf. Het kwam er dus op aan een waterbron te bepalen van waaruit gepompt kon worden. De grote vijver van het nabij gelegen Leopoldspark bleek toch net te verafte liggen om zonder elektriciteit een pompkracht te genereren die de afstand kon overbruggen.
Daarom deden we aan de hand van historische en topografische kaarten en in samenwerking met MDTSE pogingen om dichterbij gelegen bronnen in het Leopoldspark te lokaliseren. Met een bevriende hydroloog die handmatig grondboringen uitvoert, gingen we ook na hoe diep het grondwater precies zat onder het drassige Eggevoort terrein.
Om alvast verder te gaan met het concept van ons publiek waterpunt, intussen PUM-pit gedoopt, vond in het KBIN op 11 en 12 juni een open-design weekend plaats. Urban Room ontwierp er samen met de deelnemers maquettes op ware schaal (1:1) voor een  interactieve en alternatieve bediening van de waterpomp Om zo veel mogelijk rekening te houden met ergonomie, leidde een professor in bewegingsleer de workshop in, maar verder werd er vooral gebouwd, geplooid en geprobeerd. Tilwat-Azawat, de organisatie van Brusselse Touaregs en enkele Ingenieurs zonder Grenzen bouwden mee aan het ontwerp en gaven hun kennis door over het gebruik van waterpompen in de woestijn. Uiteindelijk creëerden we vier maquettes die een maand later werden tentoongesteld op Eggevoort tijdens een feestelijke receptie(13 juli). Hiervoor werden alle betrokkenen, van dichtbij of veraf, uitgenodigd om de maquettes uit te testen en kritisch te becommentariëren. Wat dacht men van de gebruikte beweging, de ergonomie, het gebruik van gewicht en tegengewicht, het comfort in de publieke ruimte, het artistiek aspect … de mogelijkheid tot interactie met voorbijgangers, buurtbewoners …? Deze feedback moest helpen bij het uitkiezen van de beste vorm en pomp-bediening voor de uiteindelijke PUM-pit module. Ook tijdens het Waterfeest (27 augustus), en dagelijks in het hoofdkwartier van de EGEB (21 juli tot 30 september) kon erworden gekeken, uitgetest en gerapporteerd.
Aan het einde van de zomer maak ten we een stand van zaken op. De vorm die PUM-pit moest krijgen was al ver gevorderd, maar het aanvoeren van water via de installatie bleef een heikele kwestie. Rond de periode van het Waterfeest was de relatie met de Stad –eigenaar van het Eggevoort terrein– moeilijker geworden, en het oppompen van water op de Eggevoort Friche zou enkel mogelijk zijn via relatief diepe boringen in de grondwaterlaag (10-15m diep). Hiervoor waren grote budgetten en vergunningen nodig, wat absoluut niet strookte met de aard van het tijdelijke en eerder emblematische
project.
De slotsom was duidelijk: de installatie van een PUM-pit prototype op de Friche zou, zeker voor het eind van 2011, een onhaalbare kaart worden. In elk geval deed het ontwerp van een tijdelijke water- installatie in de Maalbeekvallei veel mensen dromen en bracht het een vrij unieke coalitie van actieve burgers, wetenschappers, ingenieurs, buurtbewoners, Eurocraten, Touaregs, NGO’s en kunstenaars op de been.

=================================

21.07-30.09 :: Expo maquettes PUM-pit

21 juillet – 30 septembre 2011

218 chaussée des wavre, ancien UOPC, 1050 ixelles

Installation des maquettes dans le nouveau lieu des Etats Généraux de l’Eau à Bruxelles.

Soyez les bienvenus et laissez nous vos commentaires en répondant aux questionnaires.

questionnaire FR_NL

=================================

13.07 :: réception festive & feedback maquettes

mercredi 13 / 07 woensdag
dès 17:00 – …

réception festive & feedback maquettes
Faites-nous vos remarques – commentaires – considérations et aidez nous ainsi à concevoir un prototype PUM-pit qui dans la pratique deviendra une vraie pompe à eau !
Vous pourrez donner votre avis sur les 4 maquettes selon les critères d’évaluation suivants :
-> Que pensez vous du mouvement proposé, de l’ergonomie, de l’utilisation du poids et contrepoids, du confort pour l’espace public, de la forme artistique, de l’interaction proposée pour les passants, les riverains, de la possibilité d’une utilisation au Mali… ?

feestelijke receptie & feedback maquettes
Geef ons uw opmerkingen – commentaren – bedenkingen en help ons zo tot een PUM-pit prototype te komen dat een echte waterpomp kan bedienen !
De 4 maquettes zijn 4 basisvormen om verschillende elementen te analyseren
-> wat denkt u van de gebruikte beweging, de ergonomie, het gebruik van gewicht en tegengewicht, het comfort in de publieke ruimte, het artistiek aspect … de mogelijkheid tot interactie met voorbijgangers, buurtbewoners … de mogelijkheid tot gebruik in Mali … ?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
waar ? • ou ?
Friche Eggevoort – Avenue du Maelbeeklaan / arrêt de bus Senghor bushalte / 1040 Etterbeek

=================================

11-12.06 :: Workshop maquette PUM-pit…les résultats

[FR ]
Voici 4 maquettes “PUM-pit” fabriquées en 1 seul weekend de design collectif ! Elles ont été créées pour devenir une pompe à eau actionnée manuellement.

Pourquoi?
Nous rêvons de pouvoir installer un point d’eau public dans le quartier conçu par et pour le quartier.
Idéalement, ce serait un point d’eau interactif, ludique, confortable et instructif.
Comment?
Ces maquettes ont été conçues lors d’un weekend de travail au Museum des Sciences Naturelles avec
– des habitants du quartier européen (où la PUM-pit sera installée en prototype)
– des scientifiques / des amateurs bricoleurs
– des artistes
– des membres de l’association Azawad qui vise à installer un outil interactif pour activer une pompe à eau manuelle dans la province de Gao au Mali
[NL]
Ziehier onze 4 “PUM-pit” maquettes die we op 1 weekend tijd maakten ! de bedoeling is dat ze een manuele waterpomp in beweging kunnen brengen
waarom ?
We dromen ervan om een publiek waterpunt te voorzien in de buurt, gemaakt samen met de buurt.
En liefst een waterpunt dat interactief is, comfortabel, leerrijk en ludiek.
hoe ?
deze maquettes zijn uitgedacht en gemaakt tijdens een open design weekend begeleid door studio Urban Room in het Museum voor Natuurwetenschappen, samen met
– buurtbewoners van het Leopoldspark in de Europawijk (waar een PUM-pit prototype geplaatst zal worden)
– wetenschappers / amateur bouwers
– kunstenaars
– mensen van Azawad vzw, een organisatie die een interactieve waterpomp-bediening wil installeren in Mali, provincie Gao.

CREDITS
weekend de (re-)design collectif de PUM-pit, un outil de manipulation interactif et alternatif d’une pompe-à-eau pour l’espace public
– projet en collaboration avec : City Mine(d), designer studio Urban Room, Tilwat – Azawat, Alain d’Ursel, l’Institut Royal des Sciences Naturelles – PLACES, Maelbeek dans Tout ces Etats
avec le soutien de: VGC Stedenfonds, Fondation Roi Baudouin

Open re-design weekend van PUM-pit, een intractieve en alternatieve bediening van een waterpomp voor de stad – project in samenwerking met : City Mine(d), designer studio Urban Room, Tilwat – Azawat, Alain d’Ursel, Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen – PLACES, Maalbeek in Alle Staten
met de steun van : VGC Stedenfonds, Koning Boudewijn Stichting
Pour compléter l’intervention d’Alain d’Ursel sur le mouvement, quelques films à regarder :
le mouvement du rameur vénitien :
et d’autre belle démonstrations d’utilisation corporelle :
et les images des premières maquettes
read more:
IMG_8436
IMG_8437
IMG_8443
IMG_8444
110611_workshop_PUMpit10web
maquette1_300
maquette2_300
maquette3a_300
maquette4_300
110611_workshop_PUMpit12
IMG_3723
DSCN2578

=================================

11-12.06 :: Workshop PUM-pit Maquettes

[NL] zie lager

[FR]

11-12.06 Ateliers Maquettes PUM-pit
Musée des Sciences Naturelles / Salle Wifi – rue Vautier 29 – 1000 Bxl (Parc Léopold | Terrain Eggevoort)

Re-designcollectif de PUM-pit, un outil demanipulation interactif et alternatif d’unepompe-à-eau pour l’espace public

Programme:
10:00 – café & thé
10:15 – introduction en images et mouvements par Alain d’Ursel (Professeur de Mouvement)
12:00 – PikNik offert par Beans for Peas / Début des Haricots
13:00 – création de maquettes échelle 1:1 animée par les designer du studio Urban Room
18:00 – fin
dimanche 12.06 suite des constructions de maquettes

Atelier ouvert à tous / Inscription souhaitée à info@citymined.orgavant le 10 juin

objectif: créer un outil modulaire, une forme confortable qui permet de passer du temps en plein-air. Par son usage, PUM-pit enclenche une pompe à eau et devient ainsi un outil de rencontres et d’interactions sociales, autant qu’un instrument qui (re)donne une place symbolique à l’eau dans la vie du quartier.

Les associations touarègues Tilwat et Azawat nous accompagnerons pour échanger leur savoir faire sur les utilisations des pompes à eau dans le désert. Pour l’an 2012, ils adopteront PUM-pit pour l’installer et l’utiliser dans la région de Gao au Mali.

projet en collaboration avec : designer studio Urban Room, Tilwat – Azawat, Alain d’Ursel, l’Institut Royal des Sciences Naturelles – PLACES, Maelbeek dans Tout ces Etats
avec le soutien de: VGC Stedenfonds, Fondation Roi Baudouin

[NL]

11-12.06 Workshop PUM-pit Maquettes
Museum voor Natuurwetenschappen – Vautierstraat 29 – 1000 Brussel (Leopoldspark | Eggevoort-terrein)

Open re-design weekend van PUM-pit, een intractieve en alternatieve bediening van een waterpomp voor de stad

programma:
10:00 – koffie & thee
10:15 – inleiding met beeld en opwarmingsoefeningen door Alain d’Ursel (Beweginsdocent)
12:00 – PikNik aangeboden door Beans for Peas / Début des Haricots
13:00 – maquette-ontwerp op schaal 1:1, begeleid door de designers van studio Urban Room
18:00 – einde
zondag 12.06 vervolg van het ontwerpen van de maquettes

Workshop open voor iedereen / Best vooraf inschrijven via info@citymined.orgvoor 10 juni

Doel: het ontwerpen van een modulaire vorm als confortabel stadsmeubilair dat toelaat om tijd door te brengen in openlucht. Door PUM-pit te gebruiken, activeert de machine een mechanische waterpomp en krijgt het ondergrondse water opnieuw een symbolische plaats in het leven van de buurt. PUM-pit wordt zo een plaats voor ontmoeting en ontdekking.

Tilwat en Azawat, organisaties van Brusselse Touaregs, bouwen mee aan het ontwerp en geven hun kennis door over het gebruik van waterpompen in de woestijn. In 2012 nemen zij de machine mee naar Gao in Mali om PUM-pit daar op lange termijn te laten werken.

project in samenwerking met : designer studio Urban Room, Tilwat – Azawat, Alain d’Ursel, Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen – PLACES, Maalbeek in Alle Staten
met de steun van : VGC Stedenfonds, Koning Boudewijn Stichting

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: