16.06 – 08.07 :: Pavillon EauPropre|ProperWater Paviljoen

Posted on 05/06/2012 by

0


[FR] EauPropre | ProperWater
propose la création d’un point d’eau public où chacun pourra obtenir de l’eau potable en échange d’un peu d’énergie
est un forum d’opinions et d’activités autour de l’eau dans la ville de demain

du 16 juin au 8 juillet 2012 • Première installation public du pavillon nomade:

  • pour récolter l’eau de pluie et pour tester la capacité de purification d’une série de filtres (sable, charbon actif, UV)

  • pour découvrir, débattre et mettre en pratique des projets et des histoires d’eau dans la ville

[NL] ProperWater ontwikkelt een publiek drinkwaterpunt waar iedereen in ruil voor een beetje energie drinkwater kan krijgen en biedt een forum voor meningen over en activiteiten rond water in de stad van morgen.

16 juni tot 8 juli • eerste installatie van het rondtrekkend Proper Water Paviljoen

  • om regenwater op te vangen en waterzuivering uit te testen via een reeks filters (zand, actieve kool, UV)
  • om waterverhalen en -projecten in de stad te ontdekken, te bespreken en uit te proberen

[FR] à la veille du lancement du projet de 3 semaines, nous lançons déjà les UPDATES,
une série de mails en IX chapitres contant des dernières nouvelles et mises à jours des expériences à la recherche d’Eau Propre pour tous.

[NL] aan de vooravond van de eerste drie projectweken, lanceren we alvast de UPDATES,
een reeks mails in IX hoofdstukken met de laatste nieuwtjes over onze zoektocht naar Proper Water voor iedereen.

:: 16.06.’12 :: Eau Propre | Proper Water :: UPDATE Journée | Dag #1 / 21 -> lisez ici • lees hier

:: 19.06.’12 :: Eau Propre | Proper Water :: UPDATE Journée | Dag #4 / 21 -> lisez ici • lees hier

:: 22.06.’12 :: Eau Propre | Proper Water :: UPDATE Journée | Dag #7 / 21 -> lisez ici • lees hier

:: 29.06.’12 :: Eau Propre | Proper Water :: UPDATE Journée | Dag #14 / 21 -> lisez ici • lees hier

:: 08.07.’12 :: Eau Propre | Proper Water :: UPDATE Journee | Dag #21++ / 21 -> lisez ici • lees hier Fin de la premiere etape :: Einde van de eerste etape [16.06 – 08.07.2012]

en construction • in aanbouw • under construction •

www.eaupropre.org

www.properwater.org

Ce pavillon est un lieu de rencontre et également récolteur et purificateur d’eau de pluie.
Pendant les trois semaines d’Eau Propre | Proper Water sur la Friche, nous invitons toute une série de personnes à s’emparer du pavillon pour y présenter, questionner, mettre en pratique une thématique de l’eau dans la ville.

Dit paviljoen is een ontmoetingsplaats en vangt tegelijk regenwater op om het tot drinkwater te filteren.
Gedurende de drie Eau Propre | Proper Water-weken op de Friche, nodigen we een hele reeks initiatieven en personen uit om het paviljoen in te nemen en er allerlei onderwerpen rond het thema “water in de stad” te tonen, in vraag te stellen of uit te testen.

Advertisements